WSZYSTKIE ZAJĘCIA PROWADZONE DLA DZIECI W RAMACH ZAJĘĆ Z WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU SĄ BEZPŁATNE!


Cennik usług

 Nr  Usługa Czas trwania Cena / zł Liczba spotkań
1 Konsultacja/terapia psychologiczna ok. 60 min. 80 1
2 Konsultacja/terapia pedagogiczna ok. 60 min. 80 1
3 Terapia logopedyczna/surdologopedyczna ok. 30/45/60 min. 50/70/90 1
4 Wizyta diagnostyczna logopedyczna/surdologopedyczna + wydanie pisemniej opinii do celów orzecznictwa ok. 45 min. 150 1
5 Kompleksowe badanie psychologiczne i wydanie opinii ok. 120 min. 200 2
6 Badanie pod kątem dysleksji oraz wydanie pisemniej opinii ok. 180 min. 280 3
7 Kompleksowe badanie psychologiczne gotowości szkolnej i wydanie opinii ok. 120 min. 200 1
8 Diagnoza poziomu inteligencji i wydanie opinii ok. 90 – 120 min. 180 1
9 Diagnoza osobowości i wydawanie opinii ok. 90 min. 150 1
10 Psychologiczno – pedagogiczna pomoc rodzinie ok. 90 min. 150 1
11 Inne zaświadczenia, potwierdzenia 30