Cennik usług

Psycholog

Surdologopeda, neurologopeda, logopeda

                                                                                45 min | 130 zł

                                                                                60 min | 150 zł

                                                                                   45 min | 120 zł

                                                    Wydanie pisemnej opinii | 60 zł

30 min | 180 zł

Pedagog

                                                                                  45 min | 80 zł

                                                                                 60 min | 110 zł

                                                                                    60 min | 50 zł 

                                                                       Pakiet 10 zajęć | 400 zł

Terapia EEG Biofeedback

                                                                                  45 min | 150 zł

                                                                   karnet 6 terapii | 800 zł

                                                *Karnet ważny jest 2 miesiące od momentu zakupu.

Inne

Wszystkie zajęcia prowadzone dla dzieci w ramach zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju są bezpłatne.

Oferujemy usługi z zakresu terapii, konsultacji i diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, surdologopedycznej, neurologopedycznej. Organizujemy grupowe zajęcia pedagogiczne wspomagające rozwój.