Diagnoza

W naszym centrum jest możliwość sporządzenia diagnozy funkcjonalnej dziecka przez psychologa, pedagoga, logopedę / neurologopedę. Na prośbę rodziców wydajemy opinie psychologiczno-pedagogiczne

Opinie z naszej poradni honorowane są z mocy prawa we wszystkich szkołach i placówkach oraz na egzaminach zewnętrznych (sprawdzian po VI klasie, egzamin gimnazjalny, matura, egzamin zawodowy).

Diagnoza i wystawienie opinii są płatne zgodnie z cennikiem
Diagnoza funkcjonalna - czytaj więcej


Typy diagnozDiagnoza logopedycznaDiagnoza psychologicznaDiagnoza dysleksji