Procedury przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju:

1. Rodzice zgłaszają się do poradni z posiadaną dokumentacją medyczną, orzeczeniem o niepełnosprawności oraz aktualną opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju* – konsultacja jest BEZPŁATNA (prosimy przynieść oryginały i kopie dokumentów).
Termin konsultacji można ustalić telefonicznie.

2. Rodzice otrzymują formularze potrzebnych wniosków i zaświadczeń w przychodni. Druki również można pobrać tutaj.

3. Po dostarczeniu stosownych dokumentów rodzice zostają poinformowani o terminie posiedzenia Zespołu ds. Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Zespół ustala rodzaj i czas trwania zajęć.

4. Rodzice otrzymują harmonogram pracy z dzieckiem i rodziną.