Godziny Otwarcia : pn-pt: 8-20, sob: 8-16,
  Kontakt :

Leczenie skolioz

 

Leczenie skolioz

 


Skolioza idiopatyczna

Skolioza idiopatyczna jest to trójpłaszczyznowe zniekształcenie kręgosłupa dotyczące 2-3 % populacji wieku rozwojowego, częściej dziewcząt. Przyczyna zaburzenia nie jest wyjaśniona. Poszukuje się jej we wrodzonych lub nabytych zaburzeniach budowy kregów, bada się rolę czynników genetycznych, zaburzeń ogólnoustrojowych takich jak zaburzeń syntezy mukopolisacharydów i lipoproteiny. Różnorodność hipotez wskazuje, iż ma ona wieloczynnikowe uwarunkowania. Skolioza idiopatyczna pojawia się w wieku rozwojowym i ma tendencję do pogarszania się w okresach szybkiego wzrastania kręgosłupa. Nie leczona może doprowadzić do znacznych deformacji tułowia, ograniczających wydolność układu oddechowego i krążenia, zaburza ogólną sprawność obniżając jakość życia chorych.

W naszym centrum oferujemy kompleksowe leczenie skrzywień kręgosłupa.


Każda terapia poprzedzona jest konsultacją specjalisty rehabilitacji medycznej, która obejmuje:

 • Wywiad
 • Analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej
 • Ocenę sylwetki dziecka w płaszczyźnie czołowej (z przodu i tyłu) i strzałkowej (z boku)
 • Test Adamsa z badaniem rotacji klinicznej kręgosłupa za pomocą skoliometru Bunnella
 • Ocenę napięcia, siły i długości poszczególnych mięśni
 • Ruchomości w obrębie stawów kręgosłupa, stawów obwodowych
 • Ocenę wysklepienia stóp
 • Ocenę stereotypu chodu
 • Ocenę równowagi
Leczenie skolioz

Jeżeli wynik badania klinicznego wskazuje na występowanie u dziecka skrzywienia kręgosłupa, dziecko kierowane jest do pracowni RTG w celu oceny radiologicznej skrzywienia. W zależności od kąta skrzywienia, stopnia rotacji radiologicznej kręgów, testu Rissera oraz stopnia progresji skoliozy ustalane jest dalsze postępowanie.

W uproszczeniu


10st kąta Cobba
Zalecamy ćwiczenia korekcyjne w małej grupie lub indywidualne jeśli istnieje konieczność usprawniania z powodu innych przyczyn (obniżenie napięcia mięśniowego, zaburzenia sylwetki w płaszczyźnie strzałkowej, zaburzenia równowagi, osłabienie koordynacji ruchowej i inne).

Rodzice otrzymują zalecenia co do postępowania w domu: sposoby korekcji sylwetki, ćwiczeń do domu, wskazówki co do obuwia, uprawiania sportu. Kontrolne badania lekarskie zaleca się co 6 m-cy.

20st kąta Cobba
Postępujemy jak wyżej oraz zalecamy gorset korekcyjny do leczenia skolioz typu Cheneau.
Kontrola lekarska odbywa się co 3 m-ce.
10-20st kąta Cobba
Zalecamy indywidualne ćwiczenia metodą FITS, PNF, ćwiczenia oddechowe oraz z wykorzystaniem aparatu SKOL-AS. Dziecko i rodzic otrzymuje dokładny instruktaż ćwiczeń domowych mających na celu utrwalenie efektów terapii z rehabilitantem. Zachęcamy rodziców do uczestniczenia w terapii dziecka oraz wykonywania zdjęć podczas instruktażu ćwiczeń, aby ułatwić prawidłowe wykonywanie ćwiczeń w warunkach domowych. Kontrolne badanie lekarskie odbywa się co 3 m-ce.
45st kąta Cobba
Oraz znaczna progresja skoliozy (powyżej 10st w okresie 6 m-cy), dolegliwości bólowe czy rzadziej zaburzenia neurologiczne są wskazaniem do leczenia chirurgicznego. W przypadku dzieci z tak zaawansowaną skoliozą poza postępowaniem jak wyżej konieczna jest konsultacja ortopedyczna pod kątem leczenia operacyjnego.

Terapia w naszym centrum jest prowadzona przez fizjoterapeutów z dużym doświadczeniem zawodowym. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie dla każdego pacjenta przez zespół lekarz-fizjoterapeuta.

STOSOWANE METODY PRACY


1. Rehabilitacja z wykorzystaniem aparatu SKOL-AS

Aparat do korekcji skoliozy SKOL-AS to innowacyjne urządzenie, które korzysta z fizjologicznych i biomechanicznych uwarunkowań umożliwiających regresję skrzywień bocznych kręgosłupa, jednocześnie pozwalając na odbudowę mięśni utrzymujących kręgi w prawidłowym ułożeniu.
Podstawą działania urządzenia jest system sprężyn i pelot, które po odpowiedniej regulacji zmniejszają w sposób czynno – bierny boczne skrzywienie kręgosłupa oraz wpływają na derotację kręgów piersiowych i lędźwiowych. Peloty służą również korekcji skośnej i skręconej miednicy, stabilizują jednocześnie i miednicę i obręcz barkową.

Leczenie skolioz
Leczenie skolioz

Terapia podzielona jest na 4 części

 • 1. Przygotowawczą w skład której wchodzą ćwiczenia rozciągające skrócone mięśnie, mobilizacja stawów krzyżowo-biodrowych, ćwiczenia stabilizacji centralnej. W przypadku znacznych przykurczów mięśniowych terapia może być również poprzedzona rozgrzewaniem mięśni lampą Solmed (ok.15min + ew. lampa 15min).
 • 2. Ćwiczenia w aparacie SKOL-AS
 • 3. Ćwiczenia wg metody FITS, S-E-T, PNF, ćwiczenia metodą Dobosiewicz, kontroli postawy ciała-utrwalające efekty w aparacie SKOL-AS.
 • 4. Instruktaż ćwiczeń do domu
Leczenie skolioz
Leczenie skolioz
Leczenie skolioz
Leczenie skolioz
CZYTAJ WIĘCEJ SKOL-AS

2. Metoda FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)


Zarówno lekarz specjalista rehabilitacji medycznej jak i terapeuci pracujący z dziećmi ze skrzywieniami kręgosłupa posiadają certyfikaty ukończenia kursów z tej metody.
Program ćwiczeń jest dostosowywany indywidualnie w zależności od wielkości kąta skrzywienia, oraz od wyniku badania klinicznego pacjenta. Na tej podstawie wyznacza się cele ogólne i szczegółowe terapii.

Koncepcja FITS obejmuje trzy istotne etapy terapii:

1. Badanie klasyczne oraz badanie wg koncepcji FITS;
2. Przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny, poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni;
3. Budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie;
4. Nieprawidłowe obciążanie pośladków w pozycji siedzącej, nieprawidłowy chód oraz wykonywane czynności dnia codziennego z powodu długotrwającego skoliotycznego wzorca ruchowego.

Główne założenia koncepcji FITS

 • 1. Uświadomienie dziecku istniejącej deformacji kręgosłupa i tułowia, oraz wskazanie kierunku korekcji skoliozy
 • 2. Relaksacja struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny
 • 3. Poprawa segmentalnej kifotyzacji kręgosłupa piersiowego
 • 4. Nauka prawidłowego obciążania stóp w celu poprawy ustawienia miednicy i równomiernego obciążania kończyn dolnych
 • 5. Wzmocnienie siły mięśni dna miednicy oraz krótkich rotatorów kręgosłupa w celu poprawy stabilizacji dolnego tułowia
 • 6. Nauka prawidłowego shiftu kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej dla korekcji łuku pierwotnego ze stabilizacją (bądź utrzymaniem w korekcji) łuku wtórnego
 • 7. Torowanie prawidłowego trójpłaszczyznowego oddechu korekcyjnego w pozycjach fizjologicznych
 • 8. Wskazanie prawidłowych wzorców korygujących skoliozę oraz wszelkie deformacje tułowia związane ze skrzywieniem (asymetria ustawienia głowy, asymetria linii barków, łopatek, trójkątów talii i miednicy)
 • 9. Nauka ćwiczeń równoważnych i poprawiających nerwowo-mięśniową koordynację w korekcji skoliozy
 • 10. Nauka prawidłowego obciążania pośladków w siadzie, nauka prawidłowego chodu i czynności dnia codziennego
Leczenie skolioz
Leczenie skolioz

Żródło
FITS.PL Terapia FITS
Literatura
scoliosisjournal.com Tscoliosisjournal

3. Metoda Neurac


Nasza sala kinezyterapii wyposażona jest w zestaw Redcord Workstation Professional 2 umożliwiający prowadzenie terapii metodą Neurac (dawniej S-E-T-Sling Exercise Therapy).
W leczeniu skolioz wykorzystujemy elementy tej metody w celu uzyskania poprawy funkcji mięśni lokalnych odcinka szyjnego oraz lędźwiowego kręgosłupa, uzyskania czynnościowej integracji mięśni układu lokalnego i globalnego oraz kontroli nerwowo-mięśniowej. W trakcie terapii wykorzystuje się funkcjonalne wzorce ruchowe, obecne w codziennej aktywności każdego pacjenta.

Leczenie skolioz
Leczenie skolioz
Leczenie skolioz
Literatura:

Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Gdańsk 2011 Korekcja bocznych skrzywień kręgosłupa. Skojarzone postępowanie metodą S-E-T i aparatem „SKOL-AS
redcord.com.plredcord.com.pl

4. Metoda PNF


Metoda ta umożliwia jednoczesne oddziaływanie na układ mięśniowy, nerwowy, jak i kostny, charakteryzuje się wykorzystaniem wzorców ruchowych czyli naturalnych, złożonych, trójpłaszczyznowych ruchów łopatki, miednicy, kończyn, tułowia i głowy o ściśle określonym przebiegu. Jedną z zasad stosowanych w tej koncepcji jest wykorzystanie oporu manualnego przyłożonego przez terapeutę w ściśle wyznaczonym miejscu ciała, o określonym kierunku i sile w zależności od celu jaki ma zostać osiągnięty.

Dzięki dobraniu odpowiednich wzorców, technik oraz siły oporu terapeuta ma możliwość poprawić płynność oraz koordynację wykonywanych ruchów poprzez zrównoważenie napięcia między poszczególnymi mięśniami – rozluźnić mięśnie pozostające w ciągłym napięciu oraz wzmocnić te, które uległy osłabieniu.

Ćwiczenia prowadzone są w pozycjach funkcjonalnych (w leżeniu, siadzie, klęku i pozycji stojącej) w których dziecko najczęściej przebywa w ciągu dnia. Stopniowo, w miarę opanowywania przez dziecko ćwiczeń, przechodzi się od pozycji niższych do wyższych, co prowadzi do utrwalenia osiągniętej korekcji. Dokładna analiza funkcjonalna oraz szerokie spektrum zasad i technik pozwalają na zaplanowanie indywidualnej terapii odpowiednio dostosowanej do problemu dziecka, jego wieku, rodzaju wady oraz stopnia jej zaawansowania.

Leczenie skolioz
Leczenie skolioz
Literatura:

INFA PLipnfa.pl

5. Metoda Dobosiewicz


Metoda Dobosiewicz jest autorską metodą zachowawczego leczenia skoliozy idiopatycznej, opracowaną przez prof. Krystynę Dobosiewicz. Terapia może być prowadzona jednostkowo lub w połączeniu z leczeniem gorsetowym Cheneau.

Metoda wyróżnia dwa podstawowe elementy:
a) Wykonywanie asymetrycznych ćwiczeń oddechowych; podczas wdechu powietrze wchodzi do klatki piersiowej strony wklęsłej skrzywienia, a podczas wydechu kieruje się do derotacji kręgosłupa, obniża się strona wypukła skrzywienia ( zmniejszenie rotacji kręgosłupa)
b) Stosowanie symetrycznych, odciążających pozycji wyjściowych; przy wykonywaniu ćwiczeń należy pamiętać o ścisłym przestrzeganiu utrzymania korekcji miednicy i obręczy barkowych (zachować równowagę rozkładu ciężaru ciała)

Składa się z trzech etapów:
1. Faza wstępna przygotowująca do fazy właściwych ćwiczeń korektywnych (obejmuje podstawowe zabiegi kinezyterapeutyczne i zabiegi z zakresu fizykoterapii),
2. Faza właściwych ćwiczeń korektywnych obejmujących trójpłaszczyznowość wady zsynchronizowanych z cyklem oddechowym (wykonywanych w pozycjach od najniższych do najwyższych),
3. Faza ćwiczeń utrwalających korekcję.

Literatura:

fizjoterapeutom.plfizjoterapeutom.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress