Badanie podoskopowe

Badanie podoskopem jest badaniem bardzo prostym i całkowicie nieinwazyjnym, dzięki czemu mogą się mu poddawać również dzieci.

stopy na urządzeniu do badania podoskopowego

Komputerowe Badanie Stóp

Komputerowe badanie podoskopowe Podoscannerem 2D FootCad oraz badanie podoskopem świetlnym obejmuje analizę strony podeszwowej stóp. Pozwala zdiagnozować takie deformacje jak płaskostopie poprzeczne, podłużne czy koślawy paluch. Jest to badanie proste, szybkie i całkowicie nieinwazyjne, dzięki czemu mogą się mu poddawać także dzieci. Może być w zależności od potrzeb wielokrotnie powtarzane, dając możliwość dokładnego, ciągłego monitorowania stanu zdrowia, a także postępów terapii.
Badanie komputerowe znajduje zastosowanie w ocenie stóp u starszych dzieci i dorosłych, natomiast badanie podoskopem świetlnym pozwala doskonale ocenić wysklepienie stóp u młodszych dzieci.
W przypadku badania Podoscannerem 2D Footcad wszystkie dane pacjenta, zdjęcie jego stóp, zapisywane są w pamięci komputera, analizowane i opracowywane statystycznie. Ocena prawidłowości ukształtowania stopy ma bardzo duże znaczenie diagnostyczne. Wszelkie odchylenia w jej budowie mogą być symptomem nieprawidłowości także w obrębie innych części ciała. Asymetrie w obrębie stóp mogą zatem świadczyć o występowaniu wady postawy. Zasadniczym celem działania sprzętu jest uzyskanie obiektywnego, miarodajnego oraz udokumentowanego obrazu strony podeszwowej stóp pacjenta.

Umów się na wizytę
w wygodny dla Ciebie sposób

Zapoznaj się z cennikiem
naszych usług

Postawa ciała, a zatem i obraz stóp, podlega zmianom i zależy od bardzo wielu czynników (zmęczenie, umiejętność korygowania ciała, sposób ustawienia ciała), które powinny być uwzględnione przy wykonywaniu badania. Sposób interpretacji wyniku należy do lekarza.
Pacjent otrzymuje wynik pod postacią wydruku komputerowego badania z dokonanymi pomiarami, diagnozą oraz w razie stwierdzonej patologii zaleceniami lekarza dotyczącym dalszego postępowania: ćwiczeń, doboru wkładek korekcyjnych, obuwia.

W naszym Centrum Medycznym oferujemy możliwość doboru i zakupu profesjonalnych wkładek i obuwia profilaktycznego dla dzieci i dorosłych. 

Oferujemy również innowacyjny aparat bierno-dynamiczny do ćwiczeń stopy Halluxstop.