Projekt współfinansowany ze środków UE

Centrum Medyczne Dr Smółka

posiada patent na urządzenie do terapii skolioz w pozycji stojącej:

Projekt UE

W Centrum Medycznym Dr Smółka od sierpnia 2019 roku realizowany jest projekt badawczo-rozwojowy pt.

„Przeprowadzenie oraz wdrożenie prac B+R dot. innowacyjnej metody leczenia skolioz u dzieci i młodzieży z wykorzystaniem urządzenia do terapii skolioz w pozycji stojącej z zastosowaniem mechanizmu biologicznego sprzężenia zwrotnego”

Projekt ma na celu wdrożenie innowacyjnej usługi leczenia skolioz u dzieci i młodzieży za pomocą urządzenia do rehabilitacji skolioz w pozycji stojącej z wykorzystaniem mechanizmu „biofeedback”, czyli biologicznego sprzężenia zwrotnego, które to urządzenie oraz metodyka terapii powstanie w wyniku prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych w ramach projektu.

Potrzeba

Skuteczne leczenie skolioz idiopatycznych u dzieci i młodzieży, utrzymywanie się efektów terapii w życiu codziennym.

Cel

Celem badania jest rozwiązanie problemu technologicznego poprzez opracowanie projektu innowacyjnego urządzenia do czynno-biernej terapii skolioz w pozycji stojącej z wykorzystaniem mechanizmu biofeedback.

Uzasadnienie

U dzieci ze skoliozą występuje poważna dysfunkcja czynnego mechanizmu stabilizacyjnego kręgosłupa. W wielu przypadkach samodzielne przyjęcie pozycji skorygowanej jest trudne lub wręcz niemożliwe. Wdrożenie usługi terapii za pomocą urządzenia do terapii skolioz w pozycji stojącej z wykorzystaniem mechanizmu biofeedback spowoduje, że u leczonego dziecka zostanie odtworzony pełny łańcuch kontroli sensomotorycznej, umożliwiający wtórną korekcję zaburzeń postawy w pozycji stojącej (oduczenie wadliwego wzorca postawy, wyuczenie nowego) co jest niemożliwe do osiągnięcia przy wykorzystaniu urządzeń do terapii skolioz w pozycjach niskich (leżącej i siedzącej) oraz różnorodnych metod terapii skolioz z wykorzystaniem ćwiczeń asymetrycznych i oddechowych bez zastosowania mechanizmu sprzężenia zwrotnego. Realizacja projektu przyczyni się do powstania usługi innowacyjnej terapii skolioz z wykorzystaniem nowego urządzenia powstałego w wyniku przeprowadzenia prac B+R, która jest potrzebna, aby efekt prowadzonych terapii skolioz utrzymywał się w życiu codziennym, w pozycji stojącej, gdyż w tej pozycji oddziaływanie siły ciężkości na kręgosłup jest największe. Nowy sposób prowadzenia terapii za pomocą urządzenia do terapii w pozycji stojącej z zastosowaniem mechanizmu biofeedback umożliwi zahamowanie progresji lub redukcję kąta skoliozy oraz rotacji kręgów w szybszym czasie a poprzez reedukację prawidłowych wzorców postawy, pozwoli na utrzymanie się efektów terapii przez kolejne lata. Projekt przyczyni się do istotnej poprawy jakości życia dzieci ze skrzywieniem kręgosłupa w wieku dorosłym.

Termin zakończenia

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to I kwartał 2023 roku.