Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Centrum Medyczne Dr Smółka oferuje turnusy rehabilitacyjne skolioz oraz specjalne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz innymi zaburzeniami neurorozwojowymi.

fizjoterapeuta bada skoliozę u stojącego chłopca

Turnusy rehabilitacyjne skolioz obejmują:

3h rehabilitacji dziennie pod okiem wykwalifikowanych terapeutów (terapia SKOL-AS, FITS, trening ogólnokondycyjny, stretching),

Badanie fizjoterapeutyczne przed i po zakończonym turnusie obejmujące: ocenę sprawności motorycznej - wybrane próby testu Eurofit, badanie na platformie stabilometrycznej, zdjęcie cyfrowe postawy ciała,

Skan 3D ciała na innowacyjnym urządzeniu,

Spotkanie i wykład dla rodziców i dzieci pt. „Diagnostyka i leczenia skolioz” prowadzony przez dr n. med. Katarzynę Smółka, specjalistę rehabilitacji medycznej oraz fizjoterapeutę skolioz z gościnnym udziałem naszego wieloletniego pacjent,

Instruktaż ćwiczeń do domu z udziałem rodziców z możliwością sfilmowania poszczególnych ćwiczeń indywidualnie dobranych dla danego pacjenta, autorski motywacyjny zeszyt ćwiczeń do domu.

Więcej informacji na temat oferty i dostępnych terminów znajdą Państwo tutaj.

Wykład “Diagnostyka i leczenie skolioz” – dr n. med. Katarzyna Smółka

Turnusy dla dzieci z zaburzeniami rozwoju obejmują:

Konsultacje

1x konsultacja lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej (badanie, ustalenie programu rehabilitacyjnego, dobór sprzętu ortopedycznego),

1x konsultacja dietetyczna * (opracowanie indywidualnej diety, na życzenie rodzica, płatne dodatkowo zgodnie z cennikiem).

Terapię - codziennie

60 min – indywidualna rehabilitacja ruchowa,

45 min – terapia SI/terapia logopedyczna/psychologiczna*

* jedne zajęcia do wyboru

60 min – gry i zabawy,

45 min – terapia ręki/terapia pedagogiczna.

W czasie przerw pomiędzy zajęciami (2x 15 min) zapewniamy poczęstunek dla dzieci (soczek, kanapka, owoc – do uzgodnienia z rodzicem). Gry i zabawy obejmują zajęcia sportowe dostosowane do możliwości dziecka, zajęcia muzyczne, plastyczne. Przy sprzyjającej pogodzie zajęcia będą się odbywały na świeżym powietrzu.

Termin:
Do ustalenia!
zajęcia odbywają się 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku.

Dowiedz się więcej:

chłopiec z zespołem downa ćwiczy z fizjoterapeutą podczas rehabilitacji na sali