Terapia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD)

dr n med. Katarzyna Smółka trzyma na rękach dziecko z porażeniem mózgowym

Mózgowe Porażenie Dziecięce

Mózgowe porażenia dziecięce (MPDz) jest to grupa trwałych, nie postępujących, ale zmieniających się wraz z wiekiem zaburzeń ruchowych oraz innych objawów będących następstwem uszkodzeń lub wad rozwojowych mózgu znajdującego się we wczesnym etapie rozwoju dziecka.
Mózgowe porażenie dziecięce dotyczy około 2-3 na 1000 żywo urodzonych dzieci.
Przyczyny uszkodzenia mózgu można podzielić na wewnątrzmaciczne, okołoporodowe oraz poporodowe.
Czynniki wywołujące: czynniki genetyczne (10%), czynniki działające w okresie płodowym (30%), urazy i niedotlenienia okołoporodowe (30%), nieznane czynniki (30%).

Postacie Mózgowego Porażenia Dziecięcego wg Ingrama

Spastyczna (piramidowa):

● diplegia (porażenie obustronne) – dotyczy obu kończyn dolnych
● hemiplegia (porażenie połowicze) – dotyczy jednej strony ciała
● quadriplegia (obustronne porażenie połowicze) – dotyczy wszystkich kończyn

Pozapiramidowa (dyskinetyczna):

● atetyczno-pląsawicza
● dystoniczna
Postać tę charakteryzuje naprzemiennie zbyt duże i zbyt małe napięcie mięśniowe, zmieniające się nagle oraz występujące ruchy mimowolne.

Móżdżkowa

W tej postaci napięcie mięśniowe jest zbyt niskie, występuje bezwład ruchowy, niezborność, zaburzona koordynacja ruchów, zaburzenia równowagi oraz niemożność wykonywania ruchów celowych.

Mieszana

W tej postaci występują objawy wszystkich 3 wymienionych zespołów [1,4]

Problemy dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPDz)

Uzależnione są od postaci porażenia mózgowego oraz od poziomu skali GMFCS. Wśród objawów wyróżniamy: opóźniony rozwój psychoruchowy, niedowłady kończyn dolnych i górnych, ruchy mimowolne, niezborność ruchową, opóźnienia rozwoju umysłowego, zaburzenia zachowania, padaczkę, zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej oraz zaburzenia mowy.

Terapia dzieci z MPDz

W terapii dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym istotne jest zachowanie zasad powszechności, wczesności, ciągłości i systematyczności oraz bardzo ważne jest indywidualne podejście do danego dziecka (dostosowanie terapii do poziomu jego sprawności i możliwości) oraz współpraca z rodzicem.

pracownik Centrum Medycznego Dr Smółka trzyma na rękach dziewczynkę

W trosce o Wasze zdrowie

Umów się na wizytę
w wygodny dla Ciebie sposób

Zapoznaj się z cennikiem
naszych usług

Nasze metody pracy

W naszym centrum do metod pracy z dzieckiem z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym wykorzystujemy:

Metoda NDT Bobath

Elementy terapii manualnej

Terapia zaburzeń integracji sensorycznej

dziecko podczas terapii MPD ze specajlistą centrum Medycznego Dr Smółka

Poprawa funkcji chodu

Podczas terapii skupiamy się także na poprawie stereotypu chodu u dzieci na wyższych poziomach rozwoju w skali GMFCS.
U dzieci na poziomie GMFCS IV i V ważnym elementem terapii jest także pionizacja, czyli regularne stawianie dziecka z pomocą pionizatorów lub wykorzystując sprzęty rehabilitacyjne w postaci piłek, wałków, kostek itp. Dzieci pionizuje się w zaopatrzeniu ortopedycznym takim jak ortezy kończyn dolnych w celu korekcji ustawienia kończyn oraz poprawy stereotypu chodu, oraz zapobiegania przykurczom stawowo- mięśniowym, czasem stosuje się także aparaty SPIO, które poprawiają stabilizację tułowia. Celem pionizacji dziecka jest zapobieganie zwichnięciom stawów biodrowych, poprawa działania układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego, krwionośnego, limfatycznego, proprioceptywnego, sensorycznego oraz pokarmowego. Pionizacja zapewnia także komunikację społeczną oraz postrzeganie przez otoczenie.

Dodatkową pomocą podczas terapii lub po niej, jest stosowanie plastrowania dynamicznego. Kinesiotaping stosuje się w celu zmniejszenia przykurczy i deformacji oraz poprawy funkcji w obrębie kończyn górnych, zmniejszenia wadliwego ustawienia stóp w obrębie kończyn dolnych wspomagania aktywności mięśni w obrębie tułowia.

Aby pomóc w problemach z połykaniem, nadmiernym ślinieniem oraz wspomóc rozwój mowy oferujemy zajęcia neurologopedyczne, wykonywane przez wykwalifikowaną kadrę.

Nad poprawą motoryki małej oraz funkcjami poznawczymi pracujemy w kreatywny sposób na zajęciach pedagogicznych.

Nasze Centrum Medyczne proponuje specjalne pakiety rehabilitacyjne, które dostosowane są do potrzeb dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym na każdym poziomie GMFCS.
Nasi terapeuci ściśle współpracują z rodzicami, którzy otrzymują od nich instruktaż ćwiczeń do domu.