Leczenie skolioz

Centrum Medyczne Dr Smółka oferuje kompleksowe leczenie bocznych skrzywień kręgosłupa dla pacjentów z Chrzanowa, Trzebini, Jaworzna, Katowic, Krakowa i okolic

Skolioza idiopatyczna

Skolioza idiopatyczna jest to trójpłaszczyznowe zniekształcenie kręgosłupa dotyczące 2-3% populacji wieku rozwojowego, częściej dziewcząt. Przyczyna zaburzenia nie jest wyjaśniona. Poszukuje się jej we wrodzonych lub nabytych zaburzeniach budowy kręgów, bada się rolę czynników genetycznych, zaburzeń ogólnoustrojowych takich jak zaburzeń syntezy mukopolisacharydów i lipoproteiny. Różnorodność hipotez wskazuje, iż ma ona wieloczynnikowe uwarunkowania. Skolioza idiopatyczna pojawia się w wieku rozwojowym i ma tendencję do pogarszania się w okresach szybkiego wzrastania kręgosłupa. Nie leczona może doprowadzić do znacznych deformacji tułowia, ograniczających wydolność układu oddechowego i krążenia, zaburza ogólną sprawność obniżając jakość życia chorych.

lekarz wykonuje badanie skoliometrem na dziewczynce

Kompleksowe leczenie skrzywień kręgosłupa

W naszym Centrum Medycznym oferujemy kompleksowe leczenie skrzywień kręgosłupa. Każda terapia poprzedzona jest konsultacją specjalisty rehabilitacji medycznej.

Co obejmuje konsultacja:

Wywiad,

Analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej,

Ocenę sylwetki dziecka w płaszczyźnie czołowej (z przodu i tyłu) i strzałkowej (z boku),

Test Adamsa z badaniem rotacji klinicznej kręgosłupa za pomocą skoliometru Bunnella,

Ocenę napięcia, siły i długości poszczególnych mięśni,

Ruchomości w obrębie stawów kręgosłupa, stawów obwodowych,

Ocenę wysklepienia stóp,

Ocenę stereotypu chodu,

Ocenę równowagi.

Jeżeli wynik badania klinicznego wskazuje na występowanie u dziecka skrzywienia kręgosłupa, dziecko kierowane jest do pracowni RTG w celu oceny radiologicznej skrzywienia kręgosłupa. W zależności od kąta skrzywienia, stopnia rotacji radiologicznej kręgów, testu Rissera oraz stopnia progresji skoliozy ustalane jest dalsze postępowanie.

Ćwiczenia na skoliozę

Terapia w naszym Centrum Medycznym jest prowadzona przez fizjoterapeutów z dużym doświadczeniem zawodowym. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie dla każdego pacjenta przez zespół lekarz-fizjoterapeuta.

> 10st kąta Cobba

Zalecamy ćwiczenia korekcyjne w małej grupie lub indywidualne, jeśli istnieje konieczność usprawniania z powodu innych przyczyn (obniżenie napięcia mięśniowego, zaburzenia sylwetki w płaszczyźnie strzałkowej, zaburzenia równowagi, osłabienie koordynacji ruchowej i inne).
Rodzice otrzymują zalecenia co do postępowania w domu: sposoby korekcji sylwetki, ćwiczeń do domu, wskazówki co do obuwia, uprawiania sportu. Kontrolne badania lekarskie zaleca się co 6 m-cy.

> 20st kąta Cobba

Zalecamy indywidualne ćwiczenia metodą FITS, PNF, ćwiczenia oddechowe oraz z wykorzystaniem aparatu SKOL-AS. Dziecko i rodzic otrzymują dokładny instruktaż ćwiczeń domowych mających na celu utrwalenie efektów terapii z rehabilitantem. Zachęcamy rodziców do uczestniczenia w terapii dziecka oraz wykonywania zdjęć podczas instruktażu ćwiczeń, aby ułatwić prawidłowe wykonywanie ćwiczeń w warunkach domowych. Kontrolne badanie lekarskie odbywa się co 3 m-ce.

10-20st kąta Cobba

Postępujemy jak wyżej oraz zalecamy gorset korekcyjny do leczenia skolioz typu Cheneau.
Kontrola lekarska odbywa się co 3 m-ce.

> 45st kąta Cobba

oraz znaczna progresja skoliozy (powyżej 10st w okresie 6 m-cy), dolegliwości bólowe czy rzadziej zaburzenia neurologiczne są wskazaniem do leczenia chirurgicznego. W przypadku dzieci z tak zaawansowaną skoliozą poza postępowaniem, jak wyżej konieczna jest konsultacja ortopedyczna pod kątem leczenia operacyjnego.

W trosce o Wasze zdrowie

Umów się na wizytę
w wygodny dla Ciebie sposób

Zapoznaj się z cennikiem
naszych usług

Stosowane metody leczenia skolioz

Rehabilitacja z wykorzystaniem aparatu SKOL-AS

Aparat do korekcji skoliozy SKOL-AS to innowacyjne urządzenie, które korzysta z fizjologicznych i biomechanicznych uwarunkowań umożliwiających regresję skrzywień bocznych kręgosłupa, jednocześnie pozwalając na odbudowę mięśni utrzymujących kręgi w prawidłowym ułożeniu.
Podstawą działania urządzenia jest system sprężyn i pelot, które po odpowiedniej regulacji zmniejszają w sposób czynno – bierny boczne skrzywienie kręgosłupa oraz wpływają na derotację kręgów piersiowych i lędźwiowych. Peloty służą również korekcji skośnej i skręconej miednicy, stabilizują jednocześnie i miednicę i obręcz barkową.

Terapia podzielona jest na 4 części:

Przygotowawczą, w skład której wchodzą ćwiczenia rozciągające skrócone mięśnie, mobilizacja stawów krzyżowo-biodrowych, ćwiczenia stabilizacji centralnej. W przypadku znacznych przykurczów mięśniowych terapia może być również poprzedzona rozgrzewaniem mięśni lampą Solmed (ok.15min + ew. lampa 15min).

Ćwiczenia w aparacie SKOL-AS

Ćwiczenia wg metody FITS, S-E-T, PNF, ćwiczenia metodą Dobosiewicz, kontroli postawy ciała-utrwalające efekty w aparacie SKOL-AS.

Instruktaż ćwiczeń do domu

Peloty reklinacyjne i derotujące aparatu „SKOL-AS” zapewniają efektywność trójpłaszczyznowej terapii . Należy podkreślić również to, że we wszystkich ćwiczeniach szczególną uwagę zwracamy na trójpoziomowy charakter ruchu. Dążymy bowiem do tego, by każde ćwiczenie równocześnie angażowało struktury biernego mechanizmu stabilizującego, czynny mechanizm stabilizujący oraz sprawujący nad nimi kontrolę OUN. Wykonując np. nacisk stały lub wzrastający pelotą reklinującą, uzyskamy nie tylko efekt terapeutyczny w postaci bodźca mechanicznego korygującego „ustawienie” struktur tworzących bierny mechanizm stabilizujący, lecz także stymulujemy w ten sposób mechanoreceptory stawowo-więzadłowe pobudzając struktury układu nerwowego. Ćwiczenia wykonywane z pomocą urządzenia SKOL-AS rozciągają skrócone mięśnie okołokręgosłupowe. Urządzenie pozwala zapobiegać ukrytym zaburzeniom czynności ruchowych, które pojawiają się w kluczowych punktach kręgosłupa i miednicy, odciążając przeciążone powierzchnie stawów międzykręgowych. Literatura 1. „Korekcja bocznych skrzywień kręgosłupa. Skojarzone postępowanie metodą S-E-T i aparatem „SKOL-AS” Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Gdańsk 2011 2. „Metodyka korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa przy użyciu aparatu SKOL-AS” Functional conditions of three-dimensional correction of side curvatures of the spine 3. Baltic Journal of Health and Physical Activity The Journal of Gdansk University of Physical Education and Sport Na łamach Rehabilitacji w Praktyce ukazał się artykuł „Trójczynnikowo-trójpłaszczyznowa korekcja bocznych skrzywień kręgosłupa” autorstwa dr hab. prof. nadzw. Andrzeja Suchanowskiego oraz mgr Andrzeja Stolarza. Pobierz
fizjoterapeuta i dziecko podczas rehabilitacji skoliozy za pomocą urządzenia SKOL AS
fizjoterapeuta podczas rehabilitacji skoliozy u dziecka na łóżku fizjoterapeutycznym

Metoda FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)

Zarówno lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, jak i terapeuci pracujący z dziećmi ze skrzywieniami kręgosłupa posiadają certyfikaty ukończenia kursów z metody FITS. Program ćwiczeń metodą FITS jest dostosowywany indywidualnie w zależności od wielkości kąta skrzywienia oraz od wyniku badania klinicznego pacjenta. Na tej podstawie wyznacza się cele ogólne i szczegółowe terapii.

Koncepcja FITS obejmuje cztery istotne etapy terapii:

Badanie klasyczne oraz badanie wg koncepcji FITS;

Przygotowanie struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających ruch korekcyjny, poprzez zastosowanie różnych technik energizacji mięśni;

Budowanie nowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych oraz ich stabilizowanie;

Nieprawidłowe obciążanie pośladków w pozycji siedzącej, nieprawidłowy chód oraz wykonywane czynności dnia codziennego z powodu długotrwającego skoliotycznego wzorca ruchowego.

Główne założenia koncepcji FITS:

Uświadomienie dziecku istniejącej deformacji kręgosłupa i tułowia oraz wskazanie kierunku korekcji skoliozy,

Relaksacja struktur mięśniowo-powięziowych ograniczających trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny,

Poprawa segmentalnej kifotyzacji kręgosłupa piersiowego,

Nauka prawidłowego obciążania stóp w celu poprawy ustawienia miednicy i równomiernego obciążania kończyn dolnych,

Wzmocnienie siły mięśni dna miednicy oraz krótkich rotatorów kręgosłupa w celu poprawy stabilizacji dolnego tułowia,

Nauka prawidłowego shiftu kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej dla korekcji łuku pierwotnego ze stabilizacją (bądź utrzymaniem w korekcji) łuku wtórnego,

Torowanie prawidłowego trójpłaszczyznowego oddechu korekcyjnego w pozycjach fizjologicznych,

Wskazanie prawidłowych wzorców korygujących skoliozę oraz wszelkie deformacje tułowia związane ze skrzywieniem (asymetria ustawienia głowy, asymetria linii barków, łopatek, trójkątów talii i miednicy),

Nauka ćwiczeń równoważnych i poprawiających nerwowo-mięśniową koordynację w korekcji skoliozy,

Nauka prawidłowego obciążania pośladków w siadzie, nauka prawidłowego chodu i czynności dnia codziennego.

  1. FITS.pl Terapia FITS
  2. scoliosisjurnal.com

Metoda Neurac

Nasza sala kinezyterapii wyposażona jest w zestaw Redcord Workstation Professional 2 umożliwiający prowadzenie terapii metodą Neurac (dawniej S-E-T-Sling Exercise Therapy).
W leczeniu skolioz wykorzystujemy elementy metody Neurac w celu uzyskania poprawy funkcji mięśni lokalnych odcinka szyjnego oraz lędźwiowego kręgosłupa, uzyskania czynnościowej integracji mięśni układu lokalnego i globalnego oraz kontroli nerwowo-mięśniowej. W trakcie terapii wykorzystuje się funkcjonalne wzorce ruchowe, obecne w codziennej aktywności każdego pacjenta.

  1. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Gdańsk 2011 ”Korekcja bocznych skrzywień kręgosłupa. Skojarzone postępowanie metodą S-E-T i aparatem SKOL-AS”
  2.  Opis Metody Neurac
fizjoterapeuta rehabilituje dziewczynkę na łóżku fizjoterapeutycznym metodą neurac
fizjoterapeuta wykonuje z dziewczynką ćwiczenia przed lustrem

Metoda PNF

Metoda PNF umożliwia jednoczesne oddziaływanie na układ mięśniowy, nerwowy, jak i kostny, charakteryzuje się wykorzystaniem wzorców ruchowych, czyli naturalnych, złożonych, trójpłaszczyznowych ruchów łopatki, miednicy, kończyn, tułowia i głowy o ściśle określonym przebiegu. Jedną z zasad stosowanych w metodzie Neurac jest wykorzystanie oporu manualnego przyłożonego przez terapeutę w ściśle wyznaczonym miejscu ciała, o określonym kierunku i sile w zależności od celu, jaki ma zostać osiągnięty.
Dzięki dobraniu odpowiednich wzorców, technik oraz siły oporu terapeuta ma możliwość poprawić płynność oraz koordynację wykonywanych ruchów poprzez zrównoważenie napięcia między poszczególnymi mięśniami – rozluźnić mięśnie pozostające w ciągłym napięciu oraz wzmocnić te, które uległy osłabieniu.
Ćwiczenia prowadzone są w pozycjach funkcjonalnych (w leżeniu, siadzie, klęku i pozycji stojącej), w których dziecko najczęściej przebywa w ciągu dnia. Stopniowo, w miarę opanowywania przez dziecko ćwiczeń, przechodzi się od pozycji niższych do wyższych, co prowadzi do utrwalenia osiągniętej korekcji. Dokładna analiza funkcjonalna oraz szerokie spektrum zasad i technik pozwalają na zaplanowanie indywidualnej terapii odpowiednio dostosowanej do problemu dziecka, jego wieku, rodzaju wady oraz stopnia jej zaawansowania.

Metoda Dobosiewicz

Metoda Dobosiewicz jest autorską metodą zachowawczego leczenia skoliozy idiopatycznej, opracowaną przez prof. Krystynę Dobosiewicz. Terapia może być prowadzona jednostkowo lub w połączeniu z leczeniem gorsetowym Cheneau.

Metoda Dobosiewicz wyróżnia dwa podstawowe elementy:

  1. Wykonywanie asymetrycznych ćwiczeń oddechowych; podczas wdechu powietrze wchodzi do klatki piersiowej strony wklęsłej skrzywienia, a podczas wydechu kieruje się do derotacji kręgosłupa, obniża się strona wypukła skrzywienia ( zmniejszenie rotacji kręgosłupa)
  2. Stosowanie symetrycznych, odciążających pozycji wyjściowych; przy wykonywaniu ćwiczeń należy pamiętać o ścisłym przestrzeganiu utrzymania korekcji miednicy i obręczy barkowych (zachować równowagę rozkładu ciężaru ciała)

Metoda Dobosiewicz składa się z trzech etapów:

Faza wstępna przygotowująca do fazy właściwych ćwiczeń korektywnych (obejmuje podstawowe zabiegi kinezyterapeutyczne i zabiegi z zakresu fizykoterapii),

Faza właściwych ćwiczeń korektywnych obejmujących trójpłaszczyznowość wady zsynchronizowanych z cyklem oddechowym (wykonywanych w pozycjach od najniższych do najwyższych),

Faza ćwiczeń utrwalających korekcję.

dziewczynka wykonuje z fizjoterapeutą ćwiczenia na rehabilitacji skoliozy

Patent

Centrum Medyczne Dr Smółka posiada patent na urządzenie do terapii skolioz w pozycji stojącej “SkolioMaster”.

Nowość!
Terapia w innowacyjnym urządzeniu do terapii skolioz w pozycji stojącej "SkolioMaster"

Ćwiczenia w SkolioMaster

Celem ćwiczeń w SkolioMaster jest utrwalenie skorygowanego, prawidłowego wzorca postawy u dziecka ze skoliozą.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń w urządzeniu, dziecko powinno być  przygotowane do ćwiczeń w pozycjach niższych. Do ćwiczeń w urządzeniu „SkolioMaster” wymagana jest dobra współpraca z dzieckiem, koncentracja na poleceniach fizjoterapeuty oraz na własnym ciele.

Dla kogo?

  • dzieci i młodzież w wieku 8-18 rż
  • skolioza idiopatyczna 10-50st kąta Cobba

Mechanizmy w korekcji skolioz

W trakcie terapii w urządzeniu SkolioMaster wykorzystywane są ważne mechanizmy istotne w korekcji skolioz:

Bierno-czynna korekcja poprzez oddziaływanie na poszczególne łuki skrzywienia, co należy wiązać z efektem derotacji

Wzmocnienie mięśni przykręgosłupowych (I układu wg podziału G. Wejsfloga), uzyskujemy to poprzez elongację oraz opór – co odpowiada ćwiczeniom antygrawitacyjnym

Wykorzystanie zasady sprzężenia zwrotnego – biofeedbacku, który dostarcza pacjentowi i terapeucie informacji o prawidłowym wykonaniu ćwiczenia

Sesja rehabilitacyjna z wykorzystaniem SkolioMaster

Terapia w urządzeniu SkolioMaster jest wykonywana jako element sesji ćwiczeń skolioz

Sesja rehabilitacyjna z wykorzystaniem urządzenia „SkolioMaster” składa się z:

Rozgrzewki

Ćwiczeń rozciągających, uelastyczniających kręgosłup, terapii mięśniowo-powięziowej

Ćwiczeń wzmacniających mięśnie głębokie brzucha „core”

Ćwiczeń w urządzeniu SkolioMaster ok. 25-30 min

Instruktażu ćwiczeń do wykonywania w domu

SkolioMaster jest to innowacyjne urządzenie, które powstało w wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pt. „Przeprowadzenie oraz wdrożenie prac B+R dot. innowacyjnej metody leczenia skolioz u dzieci i młodzieży z wykorzystaniem urządzenia do terapii skolioz w pozycji stojącej z zastosowaniem mechanizmu biologicznego sprzężenia zwrotnego”

Zbudowane jest z kliku modułów:

 1. moduł elongacja – poduszka powietrzna z czujnikiem ciśnienia. Moduł ten służy do monitorowania czy dziecko jest w pełni wyprostowane w osi  ciała. Jeśli dziecka „zgarbi się” to wtedy nacisk na poduszkę zmniejsza się , ciśnienie spada- na ekranie pojawia się czerwona strzałka i nieprzyjemny dźwięk.

2. moduł piersiowy – składa się z pętli piersiowej , która biernie „przeciąga pacjenta” w kierunku odwrotnym od łuku skrzywienia. Dziecko jest przeciągane przez siłowniki przyczepione do pętli w kierunku korekcji skrzywienia w odcinku piersiowym. Tensometry wskazują jednak czy dziecko nie „wraca” do swojej nieprawidłowej postawy

3. moduł derotacyjny piersiowy – składa się z dwóch poduszek wypełnionych powietrzem z czujnikami ciśnienia.

W skoliozach idiopatycznych występuje rotacja kręgów ( w płaszczyźnie poprzecznej, czyli wokół os kręgosłupa) w stronę skrzywienia.  Zewnętrznie, w odcinku piersiowym, widoczny jest to jako garb piersiowy. Celem dziecka jest derotacja kręgosłupa w kierunku przeciwnym od „garbu”.

4. moduł lędźwiowy – element czynno-bierny, składa się z pętli lędźwiowej, którą korygujemy odcinek lędźwiowy

5. moduł derotacyjny lędźwiowy– składa się z dwóch poduszek powietrznych z czujnikami ciśnienia oraz silniczkami wibrującymi

Analogicznie do modułu piersiowego derotacyjnego tylko mamy dodatkowy biofeedback pozytywny- tzn, jeśli pacjent naciśnie prawidłowo na poduszkę, to odczuwa delikatne  wibracje w okolicy lędźwiowej.

Pozostałe elementy urządzenia mają zadania stabilizujące.