Terapia EEG Biofeedback

W ramach usług naszego Centrum Medycznego oferujemy terapie wspierające prawidłowe funkcjonowanie mózgu.

Metoda EEG Biofeedback

Podstawą metody EEG biofeedback jest wykorzystanie plastyczności mózgu, która polega na zdolności neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych.

Specjalistycznie uwarunkowany trening prowadzi do wzrostu funkcji poznawczych mózgu oraz poprawia jakościowo pracę mózgu, co wpływa na poprawę funkcjonowania organizmu.

 

 

Poprzez terapię EEG Biofeedback usprawniając funkcjonowanie mózgu, możemy:

uzyskać psychiczną równowagę

zwiększyć odporność immunologiczną

spowolnić procesy biologicznego starzenia się

poprawić koncentrację uwagi i pamięci

umożliwić wzrost możliwości intelektualnych, samooceny i radzenia sobie ze stresem

ulepszyć ogólną kontrolę funkcjonowania całego organizmu

EEG Biofeedback działając na zmiany wzoru generacji fal EEG w poszczególnych obszarach mózgu, okazał się bardzo skuteczną i nieobciążającą metodą pozwalającą na odwrócenie zaburzonych mechanizmów regulacji centralnego układu nerwowego. Dlatego Neurofeedback jest z zasady efektywnym „mechanizmem naprawczym”

 

Cele Terapia EEG Biofeedback

Celem terapii EEG Biofeedback jest wytworzenie utrwalonych odpowiednich wzorców reagowania, czyli poprawienie efektywności mózgu, a także uzyskanie kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie.

Planowanie terapii

Neurobiofeedback jest procesem, który trwa w czasie, ponieważ bazuje na zdolnościach mózgu do zmian. Podatność na zmiany jest cechą indywidualną. U dzieci duża plastyczność mózgu wynika z jego niedojrzałości, bowiem w młodych mózgach komórki nie pełnią jeszcze specyficznych funkcji, a więc łatwiej mogą przejąć rolę np. komórek uszkodzonych.

 

Początek terapii:

● Pierwsze 5-10 sesji to czas kiedy mózg uczy się wytwarzania określonych wzorców zachowań i osiągania zadanego celu.

● Jest to bardzo ważny okres w treningach i nie należy zakłócać systematyczności spotkań.

● Długotrwałe i częste przerwy mogą spowalniać procesy regulacyjno-naprawcze i w negatywny sposób wpływają na efektywność terapii.

pacjent podczas badania eeg

Przebieg terapii

Terapia (sesja) trwa jedną godzinę w tym sama faza aktywna ok. 30 minut. Każdy trening jest poprzedzony podłączeniem pacjenta do głowicy EEG Biofeedback za pomocą elektrod na wybranych punktach głowy. Przeważnie jest to jedna elektroda na głowie oraz po jednej elektrodzie na każdym uchu. Umożliwia to pacjentowi wykonywanie zlecanych przez terapeutę zadań wyłącznie za pomocą swoich myśli, nie używając do tego klawiatury oraz komputerowej myszki.

Pacjent widzi na ekranie drugiego komputera czynność bioelektryczną swojego mózgu pod postacią planszy – gry. Spełnienie wszystkich warunków zadania, skutkuje przydzieleniem punktu, a suma zdobytych punktów stanowi o sukcesie poszczególnych rund, czy całej sesji. Mózg w ten sposób uczy się optymalizować swoją pracę. W ten sposób, trenując nasze odruchy warunkowe (warunkowane efektami gry), uczymy mózg odruchów bezwarunkowych, jakimi jest jego zamiana aktywności bioelektrycznej.

Efekty terapii:

Zauważalny zmiany w zachowaniu, mogą wystąpić po kilku sesjach – między 10 a 15 treningiem.

Zdarza się jednak, że niektórzy pacjenci pozytywne zmiany zauważają dopiero po 20-25 sesjach.

Najszybszy efekt uzyskuje się w poprawie już zorganizowanych połączeń neuronalnych, a najdłużej trwa odbudowa utraconych funkcji np. w wyniku urazów i chorób (wylew, udar).

Zastosowanie Neurofeedbacku u dzieci powyżej 5r.ż.

EEG biofeedback ma znaczący udział w terapii wielu zaburzeń, które w bezpośredni sposób wpływają na efekty  szkolne dzieci w różnym wieku, takich jak:

 

zaburzenia koncentracji uwagi

ADD

dyslekcja, przewlekły, chroniczny stres

zaburzenia snu

obniżona motywacja do nauki

wycofanie społeczne

ADHD

fobie szkolne, społeczne

mutyzm wybiórczy

zaburzenia zachowania (agresja)

moczenie nocne

zaburzenia komunikacji

afazja rozwojowa

dysortografia, dyskalkulia

EEG Biofeedback w stanach chorobowych:

Treningi stosuje się jako metodę wspierającą leczenie wielu schorzeń o podłożu psychologicznym i neurologicznym, takich jak:

 

migreny i bóle głowy

zespół chronicznego zmęczenia

obniżenie nastroju (depresja)

autyzm

zaburzenia snu

dziecięce porażenie mózgowe

uzależniania

zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia,otyłość

w rehabilitacji po urazach i udarach mózgu

Przeciwskazania do EEG Biofeedback

Przed pierwszą wizytą należy wykonać badanie EEG. Należy upewnić się, że pacjent nie posiada przeciwwskazań do przeprowadzenia badania. Terapeuta wykonuje punktowy protokół diagnostyczny. Bardzo ważny w celu prawidłowego rozpoznania jest szczegółowy wywiad, rozmowa z pacjentem bądź w przypadku dziecka rodzicem lub opiekunem.

Przeciwskazania:

  • Nasilona schizofrenia
  • Mania
  • Zaburzenia paranoidalne
  • Ostry zespół obsesyjno-kompulsywny
Przed rozpoczęciem terapii EEG biofeedback konieczne jest wykonanie badania EEG w celu wykluczenia przeciwwskazań. 

W trosce o Wasze zdrowie

Umów się na wizytę
w wygodny dla Ciebie sposób

Zapoznaj się z cennikiem
naszych usług