Zawroty głowy – rehabilitacja

Jeżeli występują u Ciebie zaburzenia równowagi i zawroty głowy, to umów się na wizytę lekarską w naszym Centrum Medycznym. Oferujemy również kompleksową rehabilitację zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.

aparatura do badań zawrotów głowy

Ocena zawrotów głowy i zaburzeń równowagi

Usługa jest skierowana do pacjentów, u których występują zawroty głowy oraz zaburzenia równowagi. Obejmuje konsultację lekarską oraz badanie na komputerowej platformie stabilometrycznej.
Podczas konsultacji lekarskiej przeprowadzany jest dokładny wywiad, analizowana dokumentacja medyczna pacjenta, oceniany kwestionariusz pacjenta (Dzizziness Handicap Inventory- ocena upośledzenia sprawności z powodu zawrotów głowy) oraz wykonywane pełne badanie kliniczne:

Badanie narządu równowagi:

Skala równowagi Berg (Berg Balance Scale),

Test chodu (Dynamic Gait Index),

Próba Unterbergera,

Test Dix-Hallpike’a,

Badanie zakresu ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa.

Badanie na komputerowej platformie stabilometrycznej “ALFA” obejmuje:

Test stabilometryczny: próba Romberga z oczami otwartymi i zamkniętymi,

Test dynamiczny: ocena umiejętności kontroli przemieszczania się środka nacisku stóp (COP) przez wychylenia ciała,

Pacjent otrzymuje wydruk z badania na platformie komputerowej,

Na podstawie wyników powyższych badań ustalany jest dalszy plan diagnostyki/terapii pacjenta,

Czas trwania: konsultacja lekarska ok. 50 min + badanie na platformie ok. 10 min.

Badanie lekarskie przeprowadza dr n. med. Katarzyna Smółka.

Umów się na wizytę
w wygodny dla Ciebie sposób

Zapoznaj się z cennikiem
naszych usług